O organizaci

Zaměření a činnost

N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek je nevládní nezisková organizace - občanské sdružení. Spolek byl založen v roce 2001 jako čistě ornitologická organizace. Dnes je sice stále velká část našich aktivit spjata s ornitologií, ale zabýváme se též ochranou ostatních živočichů a rostlin, zejména však ochranou jejich biotopů.

V ornitologii velkou část času věnujeme dlouhodobému monitoringu vybraných druhů ptáků v námi sledované oblasti. Ta není malá - nachází se v jihozápadních Čechách a pokrývá prakticky celý okres Plzeň - jih, většinu okresu Klatovy a přilehlou část okresu Strakonice na Blatensku a Strakonicku. Okrajově zasahujeme i do dalších okresů (Domažlice, Tachov, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Příbram, Písek).

Naše aktuální hlavní projekty jsou popsané v jednotlivých kapitolách na těchto stránkách. Na realizaci našich projektů sháníme finance formou žádostí o dotace, granty apod., ale na úhradu většiny nákladů si vyděláváme sami formou výdělečných aktivit, které souvisejí s ochranou přírody, krajiny a životního prostředí - např. odborná péče o zeleň, realizace biologických průzkumů aj. Každoročně vydáváme informační zpravodaj Datel (vychází v prvních měsících roku), ve kterém je otištěna vždy i výroční zpráva a zpráva o hospodaření v uplynulém kalendářním roce. Můžete se podívat rovněž na naše stanovy. Všechny aktivity realizují členové spolku dle svých možností ve svém volném čase. Nemáme žádné zaměstnance.

N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s., je členem Oborové platformy ekologických nevládních organizací.

Členství

Pro ochranu přírody potřebujeme i Vás - ať už jste nadšený dobrovolník či občan, který chce podpořit naše aktivity pouze členským příspěvkem. Čím více naše organizace bude mít členů, tím více toho pro ochranu přírody budeme moci udělat.

Máte-li zájem se mezi nás přidat, vyplňte prosím přihlášku za člena spolku a zašlete ji na naši adresu. Jakou formou se do naší činnosti zapojíte již bude záviset jen na Vás.

Členské příspěvky jsou v této výši:

Studující bez rozdílu věku: 50 Kč/rok

Ostatní: 200 Kč/rok

Nad 65 let: zdarma

Členové, kteří na výdělečných brigádách spolku odpracují alespoň 20 hodin ročně, nemají v následujícím kalendářním roce povinnost členské příspěvky platit (ale zaplatit je mohou). Členské příspěvky lze hradit buď převodem na náš účet č. 181 813 448 / 0300 nebo osobně u předsedy organizace. V případě platby převodem uveďte jako variabilní symbol datum Vašeho narození (např. 1. 1. 1980 = 01011980).

Podpora

Pokud nás chcete podpořit, můžete tak kromě členství učinit i darem (hmotným či nehmotným), který bude použit dle Vašeho přání buď na naši činnost či konkrétní, Vámi určené projekty či aktivity. Darovací smlouvu můžete stáhnout zde. Podnikatelé si mohou darovanou částku odečíst od základu daně z příjmu. Za případnou podporu předem děkujeme.

Výbor organizace

předseda: Václav Kovář
místopředseda: Jiří Silovský
jednatel: Ing. Marie Boušová

Kontaktní informace

název organizace: N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek
právní forma: občanské sdružení
IČ: 265 48 097
DIČ: CZ 265 48 097
registrováno: Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/48610/01-R dne 21. 11. 2001
sídlo organizace: Klášterecká 40, 335 01 NEPOMUK
mobil: 777 900 519
e-mail: info@nospolek.cz
URL: http://www.nospolek.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - divize Poštovní spořitelna, č.ú.: 181 813 448 / 0300

Štědrý vrch
Pohled ze Zelené Hory směrem na vrch Štědrý a jižní část Brd.