Aktuality

08. 10. 2008

N.O.S. uspořádá školení péče o zeleň

N.O.S. se rozhodl uspořádat školení, díky kterému se snad zvýší úroveň péče o dřeviny rostoucí mimo les v našem regionu...

N.O.S. - Nepomucký ornitologický spolek, o.s. za podpory Plzeňského kraje - krajského úřadu pořádá v pátek 5. prosince 2008 od 8:00 do 11:00 v COFFEE-SHOP, restaurant & club na náměstí v Nepomuku školení Péče o dřeviny rostoucí mimo les Školení je převážně určeno pro: - představitele obcí, - pracovníky obcí mající na starost péči o dřeviny, - firmy zabývající se péčí o dřeviny, - zaměstnance SÚS, provádějící ořez stromů podél komunikací, - další osoby spojené s péčí o dřeviny. Během školení bude promítnuto velké množství fotografií a probráno bude následující: - legislativa, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, povinnosti vlastníků dřevin, - sankce a pokuty za nepovolená kácení a za poškození dřevin rostoucích mimo les, - různá poškození dřevin a jejich následky, - hodnocení provozní bezpečnosti dřevin, bezpečnostní vazby stromů, - péče o dřeviny, předcházení problémům, - řezy výchovné, bezpečnostní, zdravotní, redukční, chyby a omyly, - choroby dřevin a možnosti jejich léčby, - odpovědi na dotazy přítomných. Účastníci obdrží účastnický list o absolvování školení. Účast na školení je zdarma. Přihlášku na školení zašlete nejpozději do 20.11.2008 na adresu: N.O.S., Klášterecká 40, 335 01 ? Nepomuk nebo účast potvrďte e-mailem na adresu: info@nospolek.cz. Přihláška na školení Péče o dřeviny rostoucí mimo les, Nepomuk, 5.12.2008 Jména a příjmení přihlášených osob: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Výše uvedení se zúčastní za (obec..., firmu..... apod.): ................................................................... V ............................... dne........................................ podpis............................................................

Zpět na přehled aktualit