Aktuality

30. 07. 2009

Výzva

Zadávací řízení malého rozsahu na služby

Identifikační údaje zadavatele:
N.O.S.-Nepomucký ornitologický spolek, o.s., Klášterecká 40, 335 01 - Nepomuk, IČO: 265 48 097

Název a popis předmětu zakázky:
Regenerace sídelní zeleně v Nepomuku, okres Plzeň-jih - jedná se o kácení a údržbu stávajících stromů a keřů a výsadbu nových stromů a keřů

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:
380.000,- Kč

Termín a místo pro podání nabídky:
Do 15.8.2009 10:00 hod. na adresu sídla zadavatele = Klášterecká 40, 335 01 - Nepomuk

Hodnotící kritérium:
Ekonomická výhodnost nabídky:... 100%

Výběr nejvhodnější nabídky proběhne podle čl. 7 směrnice MŽP 5/2008 a přílohy č. 4 této směrnice

- Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

- Nabídka bude podána v Českém jazyce

- Kontaktní osoba zadavatele:
Václav Kovář, tel.: 777 900 519, e-mail: kovar@nospolek.cz

- Zadávací dokumentace na vyžádání

Projekt je realizován za podpory z Operačního programu životní prostředí.


Zpět na přehled aktualit